Size :245.74 KB
Page{s) : 4
Create Date : October 30, 2007

Transcript of Whirlpool HOO C10 S Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. I Libretto di Uso e Manutenzione Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato. GR , . S Manual fr Anvndning och Underhll Innehller ven instruktioner fr hur du gr en sker installation Innan du installerar eller anvnder flktkpan, ls och flj noggrant instruktionerna i den hr manualen och i bifogad installationsmanual. N Bruks- og vedlikeholdsveiledning Inneholder ogs instrukser og forholdsregler for sikker installasjon Fr installasjon og bruk av ventilatoren m du lese denne bruksveiledningen og vedlagte installasjonsveiledning nye og flge alle instruksene som gis. DK Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Indeholder ogs anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation Inden montering og brug af emhtten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den medflgende installationsvejledning lses og flges nje. FIN Kytt- ja huolto-ohjeet Sislt mys ohjeet ja mrykset turvallista asennusta varten Lue tmn ohjekirjan sek oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asentamista tai kyttmist. 5019 618 33083

MILJRD Elektrisk anslutning 1. Emballage Ntspnningen mste verensstmma med spnningen som specificeras Emballagematerialet kan tervinnas till 100% och r mrkt med p dataetiketten som sitter inuti flktkpan. Om enheten r frsedd tervinningssymbolen . Flj gllande lokala freskrifter vid med stickkontakt skall den anslutas till ett eluttag som uppfyller kraven i skrotning. Emballagematerial (plastpsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska gllande bestmmelser. Uttaget skall finnas p ltt tkomlig plats. Om frvaras utom rckhll fr barn eftersom det kan utgra fara. flktkpan inte r frsedd med stickkontakt (direktanslutning till elntet) eller om stickkontakten inte sitter p ltt tkomlig plats mste sladden 2. Enhet frses med en tvpolig strmbrytare som uppfyller kraven i gllande Denna apparat r mrkt i enlighet med Europadirektiv 2002/96/EG, bestmmelser och som garanterar frnkoppling frn elntet vid Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). verspnning kategori II, i enlighet med installationsbestmmelserna. Genom att skerstlla en korrekt skrotning av denna produkt bidrar OBSERVERA: Innan flktkpan ansluts till elntet och innan du till att frhindra eventuella negativa konsekvenser fr vr milj flktkpans funktion kontrolleras, se alltid till att elsladden r och vr hlsa. korrekt monterad och att den INTE har blivit hopklmd under installationen. Symbolen p produkten och p de dokument som medfljer produkten visar att denna enhet inte fr behandlas som hushllsavfall, Rengring av flktkpan utan skall lmnas in p miljstation fr tervinning av elektroniska apparater. Observera! Om olja och fett inte torkas bort (minst 1 gng per mnad) Kassera apparaten enligt de lokala bestmmelserna om kan brand bli fljden. avfallshantering. Anvnd en mjuk trasa och ett milt rengringsmedel. Anvnd aldrig Fr mer information om hantering, tervinning och teranvndning frtande mnen eller sprit. av denna produkt, var god kontakta kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller butiken dr produkten inhandlades. Innan flktkpan anvnds FRSIKTIGHETSTGRDER OCH Fr att du ska f strsta mjliga utbyte av din flktkpa, ALLMNNA FRSLAG rekommenderar vi att du lser bruksanvisningen noggrant och frvarar den p ltttkomlig plats. OBSERVERA! Emballagematerial (plastpsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska frvaras utom rckhll fr barn eftersom det kan utgra fara. Apparaten fr inte anvndas av barn eller personer med Frskra dig om att flktkpan inte skadats under transport. reducerad fysisk, sensoriell eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet, svida de inte vervakas eller EU-frskran om verensstmmelse instrueras om anvndningen av apparaten av en person som ansvarar fr deras skerhet. Denna apparat har formgivits, tillverkats och slts i verensstmmelse med fljande normer: Kontrollera att barn aldrig leker med apparaten. - Skerhetsfreskrifterna i lgspnningsdirektiv 2006/95/EG (som 1. Anslut inte apparaten till elntet frrn installationen har erstter direktiv 73/23/EEG och dess pfljande tillgg). avslutats helt. Innan ngon typ av rengrings- och - Skyddskraven EMC-direktiv 89/336/EEG och fljande ndringar i underhllsarbete utfrs mste du skilja flktkpan frn elntet genom att dra ut stickproppen eller sl av huvudstrmbrytaren i direktiv 93/68/EEG. din bostad. Felskning 2. Flambera inte mat under flktkpan. ppna lgor kan orsaka eldsvda. Om flktkpan inte fungerar: r stickproppen ordentligt insatt i uttaget? 3. Lmna inte stekpannan obevakad nr du steker mat. Stekoljan r det strmavbrott? kan nmligen fatta eld. Om flktkpan inte suger tillrckligt: Har du valt rtt hastighet? 4. Ett regelbundet underhll och rengring innebr en garanti fr r det dags att rengra eller byta filtren? att flktkpan fungerar optimalt och med goda resultat. Avlgsna r luftutslppen blockerade? regelbundet belggningar och smuts frn flktkpans yta. Ta ut Om lampan inte fungerar: filtret regelbundet och rengr eller byt ut det. Det r inte tilltet r det dags att byta gldlampa? att anvnda antndligt material fr att leda bort den utsugna r lampan rtt monterad? luften. Service 5. Om flktkpan anvnds tillsammans med apparater som drivs med gas eller andra brnslen fr det negativa trycket i rummet Innan du kontaktar Service inte verstiga 4Pa (4 x 10-5 bar). Av denna anledning r det 1. Frsk tgrda felet p egen hand (se Felskning). viktigt att kontrollera att rummet har tillrcklig ventilation. 2. Stng av enheten och starta den igen fr att se om felet har 6. Luften som sugs upp av flktkpan fr inte fras bort genom tgrdats. vrmesystemets rkgng eller av apparater som drivs med gas 3. Om s inte r fallet kontaktar du Service. eller annat brnsle. Uppge: Vilken typ av problem det rr sig om, 7. Det omgivande rummet mste ha tillrcklig ventilation nr Produktens modell som framgr av typskylten som sitter inuti flktkpan anvnds samtidigt som andra apparater som drivs med gas eller annat brnsle. flktkpan. Typskylten syns nr fettfiltren tas ut. Fullstndig adress, 8. Kontrollera att lamporna har svalnat innan du vidrr dem. Telefon- och riktnummer. 9. Frnluften fr inte ledas ut via en ledning som anvnds fr att Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE p leda bort rk som produceras av gasfrbrnningsapparater eller typskylten som sitter inuti kpan, bakom fettfiltret). apparater fr andra brnslen, utan mste ha en separat utgng. Vnd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir Samtliga nationella bestmmelser gllande utslpp av luft mste ndvndigt med reparationer (till garanti fr att originalreservdelar fljas. anvnds och att reparationerna grs p korrekt stt). 10. Flktkpan r ingen avstllningsyta. Stll inga freml p kpan Underltenhet att flja dessa anvisningar kan stta produktens och verbelasta den inte skerhet och kvalitet p spel. Observera: Anvnd alltid skyddshandskar vid installation och underhll. 5019 618 33083 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO

Flktkpan skall anvndas i en av dess tv versioner: Fettfilter: a Utblsningsflkt och Filterflkt. Fettfiltret i metall har obegrnsad Utblsningsflkt hllbarhet och mste diskas en gng (se symbolen i installationsmanualen) per mnad. Filtret kan diskas fr hand ngor och matos sugs ut och leds ut med hjlp av ett utslppsrr (medfljer ej) som fsts vid kopplingsringen som eller i diskmaskin med ett kort sitter p ovansidan av flktkpan Anvnd fixeringsanordning till kopplingsringen beroende p program och lg temperatur. Fettfiltret b det utslppsrr som anvnds. Observera: Om kolfilter redan installerats skall detta/dessa kan bli ogenomskinligt nr det avlgsnas. maskindiskas, men filtereffekten ndras Filterflkt inte p ngot stt. (se symbolen i installationsmanualen) Luften filtreras nr den passerar genom kolfilter och terfrs a. Tryck p handtaget fr att ta ut filtret till rummet. Observera: kontrollera att luftcirkulationen inte hindras (flj b. dra ut det. noggrant instruktionerna i installationsmanualen) Observera! Om flktkpan inte r frsedd med kolfilter Diska filtret och lt det torka. Flj sedan anvisningarna i mste sdant/sdana bestllas och monteras innan flktkpan tas i bruk. omvnd ordning och gr p motsatt stt fr att stta tillbaka Flktkpan r frsedd med fstanordningar (t ex: skruvar och/ filtret. eller pluggar) som passar de flesta typer av vggar/innertak. Det r dock ndvndigt att rdgra med en fackman fr att Gldlampa/lampor: frskra sig om att materialen r lmpade fr taket/vggen i frga. Taket/vggen mste vara tillrckligt stabilt fr att klara Ta bort filtren och ta ut lampan som flktkpans vikt. ska bytas. Produkt med hg vikt. Fr flyttning och installation av flktkpan krvs minst tv personer. Stt tillbaka filtren. BESKRIVNING AV FLKTKPAN Halogenlampor: Bnd med en liten skruvmejsel eller ett liknande verktyg. Stng med snpplset. Anvnd endast max. 40 W gldlampor - E14, eller halogenlampor max. 12V-20 W - G4 (beroende p modell). Vidrr inte lampan med hnderna. Montering eller byte av kolfilter (endast modeller med filterflkt). Kolfiltret mste bytas var 4:e mnad. 1. Ta ut fettfiltren. 2. Montera filtren/filtret s att det tcker motorn beroende p modell: kontrollera att bultarna R p rret passar in i hlen S och vrid sedan medsols tills filtren blockeras eller 3. Flj anvisningarna ovan i omvnd ordning fr att demontera kolfiltret. 4. Stt tillbaka fettfiltren. 4 3 3 Rengring av flktkpan 1 Observera! Om olja och fett inte torkas bort (minst 1 gng 2 per mnad) kan brand bli fljden. 1. Kontrollpanel. Belysning : Anvnd en mjuk trasa och ett milt rengringsmedel. Anvnd Skjut knappen t hger. aldrig frtande mnen eller sprit. Sugeffekt/hastighet : skjut knappen t hger eller tryck p knappen fr att ka effekt/hastighet. 2. Fettfilter. 3. Skydd till lampa (eller halogenlampor, beroende p modell). 4. Udragbart rkrr. 5019 618 33083 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO