Size :737.23 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 30, 2009

Transcript of Whirlpool HDL 10 S Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation des feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het Installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Siga a distncia mnima aconselhvel para a instalao dos foges, e que se encontra indicada no manual de instrues para a instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33124

CZ Nvod k pouit a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy k bezpen instalaci Ped instalac nebo pouvnm odsavae si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Jestlie je v pokynech k instalaci plynovho spotebie k vaen urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode naintalciu. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS , , , . : , . , . BG , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33124

MILJINFORMASJON 11. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for ikke-egnet bruk eller feilaktig innstilling av kontrollene. 1. Emballasjen Emballasjen bestr av 100% resirkulerbart materiale og er 12. Dette apparatet m ikke brukes av personer (deriblant merket med resirkuleringssymbolet . Avhend den i henhold barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale til gjeldende lokale renovasjonsforskrifter. Materialet i evner, eller mangel p erfaring og kunnskap, uten tilsyn emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan vre farlig eller opplring i bruk av apparatet av en person som har for barn og m holdes utenfor barns rekkevidde. ansvar for deres sikkerhet. 2. Produkt Dette apparatet er merket i overensstemmelse med 13. Barn m holdes p sikker avstand. EU-direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic 14. For begrense risikoen for brann m man kun bruke Equipment (WEEE). Ved srge for at apparatet blir avfallsbehandlet p korrekt avtrekksrr av metall. mte, bidrar du til forebygge negative konsekvenser for 15. La aldri barn leke med apparatet. helse og milj. 16. Man m avhende apparatet som angitt i lokale Symbolet p produktet, eller i den medflgende renovasjonsforskrifter. dokumentasjonen viser at dette apparatet ikke m behandles 17. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og som vanlig husholdningsavfall, men at det m leveres inn til egen innsamlingsstasjon for resirkulering av elektriske og resirkulering av dette produktet kan du kontakte elektroniske apparater. komunen, det lokale renholdsverket eller butikken der Man m kassere apparatet som angitt i lokale du kjpte apparatet. renovasjonsforskrifter. 18. Jevnlig vedlikehold og rengjring er viktig for at For videre informasjon om behandling, gjenvinning og ventilatoren alltid skal fungere perfekt. Trk av resirkulering av dette produktet kan du kontakte komunen, ventilatoren jevnlig og hold den ren for fett. Filteret m det lokale renholdsverket eller butikken der du kjpte rengjres regelmessig og skiftes ved behov. apparatet. 19. Flambere ikke mat under ventilatoren. pen flamme kan fre til brann. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 20. Rommet m vre tilstrekkelig ventilert nr ventilatoren brukes sammen med apparater som drives av gass eller ADVARSEL: For begrense risikoen for brann, elektrisk andre forbrenningssystemer. stt, skader p personer eller ting ved bruk av ventilatoren, 21. Matosen m ikke fres inn i et rr som benyttes til m man flge grunnleggende forholdsregler, inkludert de du uttrekk av avlpsgasser fra gassdrevne apparater eller finner nedenfor. andre typer forbrenningsapparater, men m ha et eget 1. Koble ventilatoren fra strmnettet fr du utfrer avtrekksrr. Alle de nasjonale forskriftene nr det gjelder luftavtrekk m overholdes som foreskrevet av art. 7.12.1 installasjons- eller vedlikeholdsinngrep p apparatet. i CEI EN 60335-2-31. 2. Installasjon av ventilatoren skal utfres av en autorisert 22. Dersom ventilatoren benyttes sammen med andre apparater som ikke gr p strm, m ikke undertrykket i elektriker etter produsentens anvisninger og i henhold til rommet overstige 4 Pa (4 x 10-5bar). Av denne grunn m gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. man srge for at rommet er tilstrekkelig ventilert. 3. Jording av apparatet er pbudt. (Det er ikke mulig for 23. Ved frityrsteking m man vre tilstede hele tiden og ventilatorene i klasse II). passe p at oljen ikke blir s varm at den kan ta fyr. 4. Ikke bruk multikontakter eller skjteledninger. 24. Nr du skifter lyspre m du passe p at den gamle er 5. Etter installasjonen skal de elektriske komponentene ikke avkjlt. lenger vre tilgjengelige for brukeren. 25. Ventilatoren er ikke en hylle. Det m derfor ikke 6. Ventilatoren m ikke berres med fuktige legemsdeler plasseres gjenstander p den og den m ikke eller brukes nr man gr barfot. overbelastes. 7. Ikke dra i strmledningen for trekke stpselet ut av 26. Ventilatoren m ikke brukes eller etterlates uten riktig kontakten. monterte lysprer, da det kan skape fare for elektrisk 8. Kundeservice ingen del av ventilatoren m repareres stt. eller skiftes ut dersom det ikke er spesielt nevnt i 27. Bruk arbeidshansker ved alle installasjons- og bruksanvisningen. Alle vedlikeholdsinngrep m utfres av vedlikeholdsinngrep p ventilatoren. en autorisert elektriker. 28. Apparatet kan ikke brukes utendrs. 9. Nr man lager hull i veggen m man forsikre seg om at 29. Luften som suges opp av ventilatoren m ikke fres ut elektriske koblinger og/eller rrledninger ikke skades. gjennom avtrekksrret til oppvarmingsanlegget eller til et 10. Ventilasjonsavtrekket m alltid fres ut i friluft. apparat som ikke er elektrisk drevet. 5019 618 33124 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO