Size :1.7 MB
Page{s) : 20
Create Date : March 9, 2016

Transcript of Whirlpool B TNF 5323 W Health and safety

Tervishoiu ja ohutuse ning paigaldamise juhend Veselbas un drobas un montas instrukcija. Sveikatos ir saugos bei rengimo vadovas Instrukcja bezpieczestwa i montau

ET OHUTUSJUHISED OLULINE! LUGEGE LBI JA kodumajapidamistes ja teistes HOIATUS! rge kasutage JRGIGE HOOLIKALT! sarnastes rakendustes, nagu sulamise kiirendamiseks muid - kaupluste, kontorite ja teiste kui tootja soovitatud Enne seadme kasutamist lugege tkeskkondade ttajate mehaanilisi, elektrilisi vi hoolikalt lbi ohutusjuhendid. kgipiirkondades; keemilisi vahendeid! Hoidke need hilisemaks - taludes, hotellides, motellides HOIATUS! rge asetage seadme lbivaatamiseks keprast. ja teistes majutuskohtades; sektsioonidesse Nendes juhendites ja seadmel - majutuse ja hommikueinega elektriseadmeid, kui need ei ole endal on olulised hoiatused, majutusasutustes; tootja poolt selgesnaliselt mida tuleb pidevalt jrgida. - toitlustusteenust pakkuvates jt lubatud tpi! Tootja ei vastuta, kui mittejaemgikohtades. HOIATUS! Veevarustusega ohutusjuhendeid ei jrgita, Seadmes kasutatav lambipirn on mittehendatud jvalmistajaid seadet kasutatakse valesti vi loodud spetsiaalselt ja/vi veeautomaate vib tita mratakse sobimatud seaded. kodumasinate jaoks ega sobi ainult joogiveega. kodus tubade ldvalgustuseks HOIATUS! Automaatseid HOIATUSED (E mrus nr 244/2009). jvalmistajaid ja/vi Seade on meldud kasutamiseks veeautomaate tohib hendada Vga vikesed (03 aastat) ja kohtades, kus temperatuur on ainult joogiveetorustikuga, kus vikesed lapsed (38 aastat) jrgmistes vahemikes vastavalt veesurve on vahemikus 0,17 kuni tuleb seadmest eemal hoida, kui andmesildil mrgitud 0,81 MPa (1,7 kuni 8,1 baari). neid just pidevalt ei jlgita. kliimaklassile. Seade ei pruugi rge neelake klmaelementide Lapsed alates 8 eluaastast ja ttada korralikult, kui see (mnedel mudelitel) sisu piiratud fsiliste, sensoorsete jetakse pikaks ajaks mrgitud (mittemrgine)! vi vaimsete vimetega vi vahemikust vljapoole jva rge sge jkuubikuid vi kogemuste vi teadmisteta temperatuuriga keskkonda. jpulki kohe prast nende isikud vivad seadet kasutada Kliimaklass Keskkonnatemp. (C) sgavklmikust vtmist, sest ainult siis, kui nende tegevust SN 10 kuni 32 need vivad phjustada jlgitakse vi neid on seadme N 16 kuni 32 klmapletust! ohutuks kasutamiseks ST 16 kuni 38 Toodetel, millel on nhtud ette juhendatud ja nad mistavad T 16 kuni 43 hufiltri kasutamine sellega seotud ohtusid. Jlgige, See seade ei sisalda CFC-d. ligipsetava ventilaatorikatte et lapsed seadmega ei mngiks. Klmutusahel sisaldab sees, peab filter asuma klmiku Lapsed ei tohi seadet ilma klmaainet R600a (HC). ttamise ajal alati ettenhtud jrelvalveta puhastada ega Isobutaaniga (R600a) seadmed: kohal. hooldada. isobutaan on looduslik gaas, rge hoidke millel puudub keskkonnamju, klmutussektsioonis vedelikega LUBATUD KASUTUS kuid mis sttib kergesti. klaasnusid, sest need vivad Seetttu jlgige, et puruneda! Seade on meldud kasutamiseks klmaaineahela torud ei oleks rge blokeerige ventilaatorit (kui ainult kodustes tingimustes ja ei kahjustatud. Olge eriti on paigaldatud) toiduainetega! sobi kommertskasutuseks. thelepanelik, kui kahjustatud Kontrollige prast toidu rge kasutage seadet torude tttu klmaaineahel klmikusse asetamist, kas vlitingimustes! thjeneb. sektsioonide uksed sulguvad rge hoidke seadmes plahvatus- HOIATUS! rge kahjustage korralikult (eriti vi tuleohtlikke aineid, nt seadme klmaaineahela torusid! klmutussektsiooni uks). aerosoolipurke. Seadmesse ja HOIATUS! Veenduge, et seadme Kahjustatud tihend tuleb selle lhedusse ei vi asetada korpuses ja konstruktsioonis vimalikult kiiresti vlja ega seal kasutada bensiini ja olevad ventilatsiooniavad ei ole vahetada. muid tuleohtlikke materjale: blokeeritud. Kasutage klmikut ainult vrske tulekahju vib alguse saada, kui toidu hoidmiseks ja seade kogemata sisse llitatakse. klmutussektsiooni ainult ETTEVAATUST! Seade ei ole klmutatud toidu hoidmiseks, meldud vlise taimeri vi eraldi vrske toidu klmutamiseks ja kaugjuhtimisssteemiga jkuubikute tegemiseks. kasutamiseks. Vltige pakendamata toidu See seade on nhtud ette otsest kokkupuudet klmiku- vi kasutamiseks 3 ET

klmutussektsioonide Seadme tagaklje ja seina mrja kehaosaga ega ksitsege sisepindadega. vahekaugus peab olema 50 mm, seda paljajalu olles! Seadmetel vivad olla et kuumadele pindadele poleks spetsiaalsed sektsioonid (vrske vimalik juurde pseda. PUHASTAMINE JA HOOLDUS toidu sektsioon, null-kraadi kast Kui see vahe on viksem, jms). suureneb seadme energiakulu. Kandke puhastamise ja Kui konkreetses tootejuhendis ei Aktiveerige seade alles siis, kui hooldamise ajal kaitsekindaid. ole mrgitud teisiti, vib sellised paigaldamine on lpetatud. Enne mis tahes hooldamist tuleb sektsioonid eemaldada, Oodake enne seadme seade vooluvrgust lahti silitades vrdvrsed sissellitamist vhemalt kaks hendada. toimimisnitajad. tundi, et olla kindel rge kunagi kasutage C-pentaani kasutatakse klmaaineahela ties aurpuhastusseadmeid. isolatsioonivahus paisutusainena tvalmiduses. rge kasutage plastosade, ja see on tuleohtlik gaas. Jlgige, et seade ei oleks sisemuse ja uksetihendite kuumusallika lheduses. puhastamiseks abrasiivseid ja PAIGALDAMINE tugevatoimelisi puhastusaineid, ELEKTRIGA SEOTUD nagu klaasipuhastusvedelikud, Seadet vib paigaldada ja HOIATUSED krimispastad, tuleohtlikud remontida kvalifitseeritud tehnik vedelikud, puhastusvahad, vastavalt tootja juhistele ja Lhtuge paigaldamisel kontsentreeritud pesuained, kohalikele ohutuseeskirjadele. kehtivatest ohutuseeskirjadest; pleegitajad vi petrooleumi rge parandage ega asendage vajalik on kiki poolusi lahutav sisaldavad tooted. rge mnda seadme osa, kui seda lahklliti kontaktivahega mitte kasutage paberktertikuid, kasutusjuhendis otseselt ei vhem kui 3 mm ja seade peab krimisksnu vi muid soovitata! olema maandatud. karedaid puhastusvahendeid. Lapsed ei tohi seadet Kui seadme pistik ei sobi teie paigaldada. Hoidke lapsed pistikupessa, prduge seadme paigaldamise ajal sellest kvalifitseeritud tehniku poole. eemal. Jlgige paigaldamise ajal, Toitekaabel peab olema piisavalt et pakkematerjalid (kilekotid, pikk, et see ulatuks korpusse polstreenosad jne) ei satuks paigaldatud seadmest laste ktte. vooluvarustuseni. rge Seadet peab tstma ja tmmake toitejuhet! paigaldama kaks vi enam Kui voolujuhe on kahjustatud, inimest. Kandke lahtipakkimise vahetage see tpselt ja paigaldamise ajal samasuguse vastu vlja. kaitsekindaid. Toitejuhet tohib vahetada ainult Olge ettevaatlikud, et seadme kvalifitseeritud tehnik vastavalt liigutamisel mitte kahjustada tootja juhistele ja kehtivatele prandakattematerjali (niteks ohutuseeskirjadele. parketti). Vtke hendust volitatud Paigaldage seade selle kaalu teenindusega. arvestades piisavalt tugevale Kui seadme pistik ei sobi teie prandale seadme suuruse ja pistikupesaga, prduge kasutusega sobivasse kohta. kvalifitseeritud tehniku poole. Veenduge prast seadme rge kasutage lahtipakkimist, et see ei ole pikendusjuhtmeid, transportimisel viga saanud. mitmikpistikupesi ega Probleemide esinemisel vtke adaptereid. hendust edasimja vi lhima rge kasutage seadet, kui selle teenindusega. toitekaabel vi pistik on vigane, Enne paigaldamist tuleb seade kui see ei tta korralikult vi kui vooluvrgust lahutada. see on kahjustatud vi maha Jlgige paigaldamise ajal, et kukkunud. Hoidke toitekaabel seade ei kahjustaks toitejuhet. eemal tulistest pindadest! Et tagada piisav ventilatsioon, Elektrihendus ei tohi prast jtke seadme mlemale kljele paigaldamist olla kasutajale ja selle kohale piisavalt vaba ligipsetav. ruumi. rge puudutage seadet hegi 4