Size :429.7 KB
Page{s) : 5
Create Date : January 26, 2009

Transcript of Whirlpool HOO M40 AN Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. I Libretto di Uso e Manutenzione Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato. GR , . S Manual fr Anvndning och Underhll Innehller ven instruktioner fr hur du gr en sker installation Innan du installerar eller anvnder flktkpan, ls och flj noggrant instruktionerna i den hr manualen och i bifogad installationsmanual. N Bruks- og vedlikeholdsveiledning Inneholder ogs instrukser og forholdsregler for sikker installasjon Fr installasjon og bruk av ventilatoren m du lese denne bruksveiledningen og vedlagte installasjonsveiledning nye og flge alle instruksene som gis. DK Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Indeholder ogs anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation Inden montering og brug af emhtten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den medflgende installationsvejledning lses og flges nje. FIN Kytt- ja huolto-ohjeet Sislt mys ohjeet ja mrykset turvallista asennusta varten Lue tmn ohjekirjan sek oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asentamista tai kyttmist. 5019 618 33083/A

MILJRD eller av personer utan lmplig kompetens eller erfarenhet, svida de inte ftt instruktioner om 1. Emballage apparatens anvndande frn den eller de personer som Emballagematerialet kan tervinnas till 100% och r mrkt ansvarar fr deras skerhet. med tervinningssymbolen . Flj gllande lokala freskrifter 13. Barn mste hllas borta frn apparaten. vid skrotning. Emballagematerial (plastpsar, delar i 14. Fr att reducera brandrisken, anvnd endast utsugsrr av styrenplast o.s.v.) ska frvaras utom rckhll fr barn metall. eftersom det kan utgra fara. 15. Barn mste hllas under uppsikt s att de inte leker med 2. Apparat apparaten. Denna apparat r mrkt i enlighet med Europadirektiv 2002/ 16. Kassera apparaten enligtlokala bestmmelser om 96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). avfallshantering. Genom att skerstlla en korrekt skrotning av denna produkt 17. Fr mer information om hantering, tervinning och bidrar du till att frhindra eventuella negativa konsekvenser teranvndning av denna produkt, var god kontakta fr vr milj och vr hlsa. kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller butiken dr produkten inhandlades. Symbolen p produkten och p de dokument som 18. Ett regelbundet underhll och rengring innebr en medfljer produkten visar att denna produkt inte fr garanti fr att flktkpan fungerar optimalt och med goda behandlas som vanligt hushllsavfall. Den skall i stllet lmnas resultat. Avlgsna regelbundet eventuella belggningar in p en lmplig uppsamlingsplats fr tervinning av elektrisk och smuts frn flktkpans yta. Ta ut filtret regelbundet och elektronisk utrustning. och rengr eller byt ut det. Kassera apparaten enligt de lokala bestmmelserna om 19. Flambera inte mat under flktkpan. ppna lgor kan avfallshantering. orsaka eldsvda. Fr mer information om hantering, tervinning och 20. Det omgivande rummet mste ha tillrcklig ventilation teranvndning av denna produkt, var god kontakta nr flktkpan anvnds samtidigt som andra apparater kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller som drivs med gas eller annat brnsle. butiken dr produkten inhandlades. 21. Frnluften fr inte ledas ut via en ledning som anvnds fr att leda bort rk som produceras av VIKTIG SKERHETSINFORMATION gasfrbrnningsapparater eller apparater fr andra brnslen, utan mste ha en separat utgng. Samtliga VARNING: fr att reducera risken fr olycka, elchock, nationella bestmmelser gllande utslpp av luft mste person- eller egendomsskada d flktkpan anvnds, flja fljas, enligt artikel 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31. alltid frsiktighetstgrderna, dri inkluderade de fljande. 22. Om flktkpan anvnds tillsammans med apparater som 1. Flktkpan skall alltid vara skild frn elntet innan arbete drivs med gas eller andra brnslen fr det negativa trycket i rummet inte verstiga 4Pa (4 x 10-5 bar). Av denna med installation eller underhll utfrs p apparaten. anledning r det viktigt att kontrollera att rummet har 2. Installation skall utfras av behrig fackman i enlighet tillrcklig ventilation. 23. Lmna inte stekpannan obevakad nr du steker mat, med tillverkarens anvisningar och lokala eftersom stekoljan kan fatta eld. skerhetsbestmmelser. 24. Kontrollera att lamporna har svalnat innan du vidrr dem. 3. Enligt lag r det obligatoriskt att ansluta apparaten till 25. Flktkpan r ingen avstllningsyta. Stll inga freml p jord. (Detta gr inte med flktkpor ur klass II). kpan och verbelasta den inte. 4. Anvnd aldrig adaptrar eller frlngningssladdar. 26. Anvnd inte flktkpan utan korrekt monterade lampor, 5. Nr installationen r klar skall det inte g att komma t de d det finns risk fr elchock. elektriska komponenterna. 27. Anvnd alltid skyddshandskar vid installation och 6. Vidrr aldrig flktkpan med vta kroppsdelar och var underhll. inte barfota nr du anvnder den. 28. Apparaten r inte avsedd att anvndas utomhus. 7. Dra inte i elsladden fr att skilja apparaten frn elntet. 29. Luften som sugs upp av flktkpan fr inte fras bort 8. Kundtjnst reparera inte eller byt ut delar p flktkpan genom vrmesystemets rkgng eller av apparater som om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken. drivs med gas eller annat brnsle.. Fr andra underhllsarbeten krvs specialutbildad personal. 9. D du tar hl i vggen, se till att du inte skadar el- ledningar och/eller rrledningar. 10. Ventilationskanalerna skall alltid fras ut i det fria. 11. Tillverkaren tar sig inget ansvar fr olmplig eller felaktig anvndning eller fr felaktiga instllningar av reglagen. 12. Apparaten fr ej anvndas av personer (inklusive barn) med reducera fysisk, knslomssig eller mental kapacitet, 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO

Elektrisk anslutning Service Ntspnningen mste verensstmma med spnningen som Innan du kontaktar Service specificeras p dataetiketten som sitter inuti flktkpan. Om 1. Frsk tgrda felet p egen hand (se Felskning). flktkpan r frsedd med stickkontakt skall den anslutas till 2. Stng av enheten och starta den igen fr att se om felet ett eluttag som uppfyller kraven i gllande bestmmelser. Uttaget skall finnas p ltt tkomlig plats Om flktkpan inte har tgrdats. r frsedd med stickkontakt (direktanslutning till elntet) 3. Om s inte r fallet kontaktar du Service. eller om stickkontakten inte sitter p ltt tkomlig plats mste Uppge: sladden frses med en tvpolig strmbrytare som uppfyller Vilken typ av problem det rr sig om, kraven i gllande bestmmelser och som garanterar Produktens modell (framgr av typskylten som sitter inuti frnkoppling frn elntet vid verspnning kategori IlI, i enlighet med installationsbestmmelserna. flktkpan). Typskylten syns nr fettfiltren tas ut, Fullstndig adress, VARNING: Innan flktkpan ansluts till elntet och innan Telefon- och riktnummer, flktkpans funktion kontrolleras, se alltid till att elsladden r Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE korrekt monterad och att den INTE har blivit hopklmd under installationen. Ingreppet br utfras av specialutbildad p typskylten som sitter inuti kpan, bakom fettfiltret). fackman. Vnd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir ndvndigt med reparationer (till garanti fr att Rengring av flktkpan originalreservdelar anvnds och att reparationerna grs p korrekt stt). VARNING: Om olja och fett inte torkas bort (minst 1 Underltenhet att flja dessa anvisningar kan stta gng per mnad) kan brand bli fljden. produktens skerhet och kvalitet p spel. Anvnd en mjuk trasa och ett milt rengringsmedel. Anvnd aldrig frtande mnen eller sprit. Innan flktkpan anvnds Fr att du ska f strsta mjliga utbyte av din flktkpa, rekommenderar vi att du lser bruksanvisningen noggrant och frvarar den p ltttkomlig plats. Emballagematerial (plastpsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska frvaras utom rckhll fr barn eftersom det kan utgra fara. Frskra dig om att flktkpan inte skadats under transport. EU-frskran om verensstmmelse Denna apparat har formgivits, tillverkats och slts i verensstmmelse med fljande normer: - Skerhetsfreskrifterna i lgspnningsdirektiv 2006/95/EG (som erstter direktiv 73/23/EEG och dess pfljande tillgg) - Skyddskraven EMC-direktiv 89/336/EEG och fljande ndringar i direktiv 93/68/EEG. Felskning Om flktkpan inte fungerar: r stickproppen ordentligt insatt i uttaget? r det strmavbrott? Om flktkpan inte suger tillrckligt: Har du valt rtt hastighet? r det dags att rengra eller byta filtren? r luftutslppen blockerade? Om lampan inte fungerar: r det dags att byta gldlampa? r lampan rtt monterad? 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO