Size :1.57 MB
Page{s) : 11
Create Date : April 10, 2014

Transcript of Whirlpool CTAI 1740 IN Instruction for Use

210 mm 145 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 180 mm 210 mm 280/180 mm 145 mm DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 14 FRANAIS Installation Page 23 Instructions for use Page 16 NEDERLANDS Pagina 31 ESPAOL Installatie Pgina 39 Mode demploi Page 24 PORTUGUS Instalacin Pgina 47 ITALIANO Instalao Pagina 55 Gebruiksaanwijzing Pagina 32 Installazione 63 SVENSKA Sidan 71 Instrucciones de uso Pgina 40 NORSK Montering Side 79 DANSK Installasjon Side 87 Instrues de utilizao Pgina 48 SUOMI Installation Sivu 94 POLSKI Strona 103 Istruzioni per luso Pagina 56 ESKY Asennus Strana 110 SLOVENSKY Instalacja Strana 119 64 MAGYAR Instalace Oldal 127 Intalcia 135 Bruksanvisning Sidan 72 zembe helyezs 144 ROMN Pagina 152 Bruksanvisning Side 80 160 Instalarea Brugervejledning Side 88 Kyttohjeet Sivu 96 Instrukcja obsugi Strona 104 Nvod k pouit Strana 112 Nvod na pouvanie Strana 120 Hasznlati tmutat Oldal 128 137 145 Instruciuni de utilizare Pagina 153 161 1

1 2 3 Min. 40 cm Min. 10 cm Min. 5 cm 4 5 6 X4 3

SVENSKA InstallationSida2Bruksanvisning Sida VIKTIG SKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SKERHET R MYCKET VIKTIG Bde instruktionsboken och apparaten sjlv r utrustade med viktiga meddelanden som handlar om skerhet - ls dessa och fljt alltid rden. Detta r en skerhetssymbol fr fara, och symbolen varnar fr eventuella risker fr anvndaren och andra i nrheten. Alla skerhetsmeddelanden har farosymbolen och fljande ord i sin absoluta nrhet: FARA Visar p en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att frorsaka svra skador. VARNING Visar p en farlig situation som, om den inte undviks, kan frorsaka svra skador. Alla skerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utstts fr, och visar hur du kan reducera risken fr skada eller elchock som kan ske d apparaten inte anvnds korrekt. Flj noggrant fljande instruktioner: - Anvnd skyddshandskar vid uppackning och installation. - Apparaten skall alltid vara skild frn elntet innan arbete med installation utfrs p apparaten. - Installation och underhll skall utfras av behrig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala skerhetsbestmmelser. Reparera inte eller byt ut delar p apparaten om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken. - Enligt lag r det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. - Elsladden mste vara tillrckligt lng fr att apparat som r inbyggd i kksskp skall kunna anslutas till ett eluttag. - Fr att installationen skall uppfylla gllande skerhetskrav, krvs att du anvnder en enpolig strmbrytare med minst 3 mm kontaktavstnd. - Anvnd inte adaptrar eller frlngningssladdar. - Dra inte i apparatens elsladd. - Nr installationen r klar skall det inte g att komma t de elektriska komponenterna. - Apparaten r uteslutande avsedd att anvndas i hushllet fr tillagning av livsmedel. Det r inte tilltet att anvnda apparaten fr andra ndaml (t ex vrma upp rum). Tillverkaren tar sig inget ansvar fr olmplig eller felaktig anvndning eller fr felaktiga instllningar av reglagen. - Denna apparat och dess tkomliga delar hettas upp under anvndning. Var frsiktig s att du inte rr vid vrmeelementen. Barn (0-8 r) ska hllas under uppsikt nr de vistas i nrheten av apparaten. - Barn frn 8 rs lder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental frmga, eller bristande erfarenhet och kunskap, kan anvnda apparaten under uppsikt eller om de har ftt instruktioner om hur apparaten kan anvndas p ett skert stt och frutsatt att de frstr vilka faror det innebr. - Under och efter anvndning av apparaten, skall du inte rra vid vrmeelementen. Undvik kontakt med trasor eller andra brnnbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat. - Lgg aldrig lttantndligt material inne i apparaten eller i nrheten av apparaten. - Fett och upphettade oljor kan ltt fatta eld. vervaka tillagningen nr du lagar mat med mycket fett och olja. - Det r obligatoriskt att montera en skiljepanel (medfljer ej) i utrymmet under apparaten. - Om ytan r sprckt, stng av apparaten fr att undvika eventuell elchock (endast fr modeller med glasyta). - Apparaten fr inte startas med hjlp av en extern timer eller med hjlp av ett externt fjrrstyrningssystem. SV68